HỖ TRỢ

Phan Trọng Thuân
Nguyễn Thị Huệ

Nấm phun nước hồ bơi

  • CÂY NẤM BỂ BƠI

              Cây nấm bể bơi lặp đặt tại vị trí nào trong bể bơi?  Cây Nấm Bể bơi được lắp đặt tại vị trí bể bơi có độ sâu từ 0.4 -0.8cm. Vì vị trí này chủ yếu để cho trẻ em chơi nghịch dưới làn nước trong xanh. Để được […]

    Chi tiết
Scroll