HỖ TRỢ

Phan Trọng Thuân
Nguyễn Thị Huệ

Bàn hút bể bơi 12 bánh

  • MÁT HÚT CẶN ĐÁY BỂ BƠI

              – Máy hút cặn đáy bể bơi chính là thiết bị hút chất bẩn, tạp chất nằm ở thành và đáy bể bơi một cách nhanh và hiệu quả nhất. Bàn hút cặn đáy hồ bơi được kết nối với ống mềm thiết bị này như là một máy hút […]

    Chi tiết
Scroll