HỖ TRỢ

Phan Trọng Thuân
Nguyễn Thị Huệ

thanh xả tràn hồ bơi

  • Thanh nhựa máng tràn bể bơi

    Thanh nhựa máng tràn bể bơi là phụ kiện trong hồ bơi nhiệm vụ thu gom nước bể bơi và nước mưa và dẫn về bể cân bằng. * Sau đó thông qua bình lọc, lọc lại nước sạch đổ về hồ bơi, đây là chức năng tiết kiệm nước chính là tiết kiệm chi […]

    Chi tiết
Scroll