HỖ TRỢ

Phan Trọng Thuân
Nguyễn Thị Huệ

Ống hút vệ sinh bể bơi 15m

  • ỐNG HÚT CẶN BỂ BƠI

    Ống hút cặn bể bơi tại sao lại gọi nó là ống hút cặn bể bơi. Vi ở dưới đáy bể bơi khi người bơi xong một ngày dù lượng người nhiều hay ít thì cũng để lại một số tạp chất nhất định được lăng tụ dưới đáy hồ bơi. Nếu tất cả những […]

    Chi tiết
  • ỐNG HÚT ĐÁY VỆ SINH BỂ BƠI

                  Ống hút đáy vệ sinh bể bơi đây là thiết bị nhất thiết phải có trong danh mục thiết bị bể bơi, mặc dù giá trị của nó không lớn, nhưng nó đóng một vị trí quan trọng trong nhiệm vụ làm sạch đáy bể bơi, bất cứ […]

    Chi tiết
Scroll