HỖ TRỢ

Phan Trọng Thuân
Nguyễn Thị Huệ

ống hút bể bơi

  • Cách dùng ống hút vệ sinh bể bơi

    Cách dùng ống hút vệ sinh bể bơi mà bất cứ ai có bể bơi cũng cần tham khảo, vì đây cũng là một trong những quyền lợi của khách hàng. Khi biết dùng ống hút vệ sinh ta sẽ kéo dai tuổi thọ chính điều đó khách hàng giảm đi chi phí và không […]

    Chi tiết
  • Ống Hút vệ sinh Bể bơi H0730P

              Ống hút vệ sinh Bể bơi 30 mét chuyên dùng cho Bể bơi là một trong linh kiện bể bơi không thể thiếu, dùng Bể bơi có chiều dài từ  25-50 mét, một đầu được kết nối với bàn hút 8 bánh, một đầu kết nối với ống hút vệ sinh dẫn vào máy […]

    Chi tiết
Scroll