HỖ TRỢ

Phan Trọng Thuân
Nguyễn Thị Huệ

Linh kiện bình lọc cát bể bơi

  • ĐỒNG HỒ ÁP BÌNH LỌC CÁT

                           Đồng hồ áp bình lọc cát bể bơi, nó chỉ là linh kiện bình lọc cát nhưng cũng đóng góp một phần quan trọng của hệ thống van và bình lọc cát. Tác dụng của đồng hồ áp là đo bình lọc cát khi […]

    Chi tiết
  • VAN BÌNH LỌC CÁT BỂ BƠI

    Van bình lọc cát bể bơi là một trong những linh kiện bình lọc cát bể bơi quan trọng nhất. Người ta thường gọi van bình lọc là van 6 chức năng, được lắp đặt trên đỉnh hoặc hông của bình lọc cát, nhưng trên van này chủ yếu dùng 03 chức năng chính: lọc, […]

    Chi tiết
Scroll