HỖ TRỢ

Phan Trọng Thuân
Nguyễn Thị Huệ

Đồng hồ áp bình lọc cát

  • ĐỒNG HỒ ÁP BÌNH LỌC CÁT

                           Đồng hồ áp bình lọc cát bể bơi, nó chỉ là linh kiện bình lọc cát nhưng cũng đóng góp một phần quan trọng của hệ thống van và bình lọc cát. Tác dụng của đồng hồ áp là đo bình lọc cát khi […]

    Chi tiết
Scroll