HỖ TRỢ

Phan Trọng Thuân
Nguyễn Thị Huệ

Bộ vệ sinh di động hồ bơi

  • ỐNG HÚT ĐÁY VỆ SINH BỂ BƠI

                  Ống hút đáy vệ sinh bể bơi đây là thiết bị nhất thiết phải có trong danh mục thiết bị bể bơi, mặc dù giá trị của nó không lớn, nhưng nó đóng một vị trí quan trọng trong nhiệm vụ làm sạch đáy bể bơi, bất cứ […]

    Chi tiết
Scroll